Home / Opere originali / Incisioni d’epoca e d’après
Incisioni d’epoca e d’après
Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n firmata, 1940 ca., cm 21x14.50

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n d'apres, 1940 ca., cm 22x14.50

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n firmata, 1940 ca., cm 22x14.50

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n d'apres, 1940 ca., cm 21x13

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n firmata, 1940 ca., cm 21x13

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n d'apres, 1940 ca., cm 16x23

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n firmata, 1940 ca., cm 16x23

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n d'apres, 1940 ca., cm 23x15.50

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n firmata, 1940 ca., cm 23x15.50

Gandria
Gandria, di Alfredo Veronesi, incisione b/n d'apres, 1940 ca., cm 22.50x15